SWOTTOOL

SWOTTOOL now online! >>

Demochange final result booklet

Result booklet

September 2012: Demochange result compilation is available now  >>

 

Member Login

Rezultati

Rezultati za koga?

Projekt združuje prostorske načrtovalce, akterje regionalne razvoja, odločevalce na lokalni ravni, študente s področja načrtovanja, gospodarstva, socialnega dela in geografije.

Poleg tega osvešča javnost, politike in regijske deležnike o pomenu demografskih sprememb v Alpah.

S projektom bo vzpostavljena tudi mednarodna mreža DEMOCHANGE, ki bo zagotavljala nadaljnjo izmenjavo rezultatov projekta DEMOCHANGE na vseh ravneh načrtovanja z namenom izboljšanja prostorskega načrtovanja in regionalnega razvoja v prihodnosti.

Projekt DEMOCHANGE ljudem tudi sporoča, da je vsaka demografska sprememba hkrati tudi nova poslovna priložnost. Projekt bo tako prikazal, kakšne priložnosti obstajajo in kako se jih lahko najbolj učinkovito izkoristi.