SWOTTOOL

SWOTTOOL now online! >>

Demochange final result booklet

Result booklet

September 2012: Demochange result compilation is available now  >>

 

Member Login

Demografske spremembe v Alpah:

Prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj

Izraz “demografske spremembe” opisuje spreminjanje starostne strukture družbe. Vključuje različne vidike, kot so stopnje rodnosti, umrljivosti in selivnosti prebivalcev, ki skupaj določajo značilnosti demografskih sprememb. V Evropi, celini, ki se stara, so demografske spremembe že danes – še bolj pa v prihodnosti - eno najpomembnejših razvojnih vprašanj.

 

Alpe in demografske spremembe

Alpski prostor se zaradi reliefnih značilnosti še posebej razlikuje od urbanih in gosto poseljenih območij, ki ga obkrožajo. Stanje zahteva drugačen pristop k prostorskemu načrtovanju in regionalnemu razvoju. Potrebne so podrobnejše analize posameznih območij in področij, ki trenutno še niso dovolj raziskana, kot so selitve, stroški in kakovost bivanja, značilnosti trga dela, spremembe v povpraševanju po storitvah (na primer zdravstvu, javnemu prevozu, izobraževanju) in spremembe v obnašanju potrošnikov, povezane z glavnima gospodarskima panogama – turizmom in kmetijstvom.

Projekt DEMOCHANGE Območje Alp

Projekt DEMOCHANGE je sofinanciran v okviru programa Območje Alp, evropskega transnacionalnega programa teritorialnega sodelovanja. Cilj projekta je boljše razumevanje preteklih, sedanjih in prihodnjih regionalnih in prostorskih učinkov demografskih sprememb na alpskem območju, zato je uvrščen v programsko prioriteto "Konkurenčnost in privlačnost", ki je eno od treh tematskih področjih, za katera si prizadeva program Območje Alp. DEMOCHANGE je v okviru programa prvi in trenutno edini projekt, ki se ukvarja z učinki in priložnostmi kot posledicami demografskih sprememb v tem okolju.

 

Prenos znanja med partnerji

Trinajst partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice bo na podlagi opravljenih analiz skupaj oblikovalo strategije na desetih izbranih območjih tako, da bodo prenosljive in izvedljive tudi v preostalem alpskem prostoru. Strategije bodo predstavljene na delavnicah in mednarodnih konferencah, tako da bodo prebivalci in še posebej odločevalci v alpskem prostoru najprej seznanjeni in nato tudi pripravljeni na demografske spremembe in njihove izzive. Intenziven prenos znanja in informacij bo prebivalcem Alp omogočil boljše razumevanje in primernejši odziv na demografske spremembe ter učinkovitejši spopad z izzivi, ki jih prinašajo.